söndag 7 februari 2010

Operation Stella Polaris går att beställa igen!

– Åter här och nu i en bättre version!


Tack alla ni som haft tålamod att vänta på min bok! Nu finns det en möjlighet att beställa den åter - via mig, och snart även via nätbokhandel. Jag ger ut den som egen print-on-demand – version och passar på att tacka alla vänner som ställt upp och fixat den nya versionen till en ännu bättre och vassare bok.
Stella Polaris lever och jag ska snart sätta tänderna på vår hemsida www.stellapolaris.net för att skapa en mer interaktiv plats för alla som törstar efter kunskap och information.
Tillsammans kan vi bidra till att belysa den här händelsen från många olika perspektiv. Jag ska passa på och berätta också att det planeras en finsk version av boken för alla som inte läser svenska. Om allt går som det är tänkt kommer den ut i slutet av året.

Beställning
Via mejl: jpa@altenstedt.se
Via telefon: på kvällarna 0733-229653
Sidantal: 292
ISBN:978-91-974762-0-1
Pris:170.00 SEK + frakt tillkommer


Operation Stella Polaris, signalspanare på flykt


I slutet av september 1944 ägde den topphemliga operationen Stella Polaris rum. Hela den finska signalspaningen och det hemliga arkivet flyttades under dramatiska förhållanden över till Sverige. Allt för att det inte skulle falla i Sovjetunionens händer vid en invasion. Även signalspanarnas familjer följde med på en resa som för några blev livslång.

Här berättas historien om Stella Polaris, samtidigt som Johanna Parikka Altenstedt tecknar en delvis ny och mer nyanserad bild av den historiska kontexten som de små nationerna Finland och Sverige fick finna sig i under andra världskriget. Bilden av operation Stella Polaris som växer fram visar hur den topphemliga militära operationen i själva verket var också topphemlig politik och som än idag lägger sin skugga över historiebeskrivningen av 1944 och fram till kalla krigets slut.

- Jag har velat med journalistikens metoder visa att vi kan och bör själva studera och definiera vår egen historia. För mig har detta varit en resa som fått mig att förstå mina båda hemländer, Finland och Sverige, bättre.
(Johanna Parikka Altenstedt, 2010)

onsdag 23 september 2009